Vsestranski Tribest Personal Blender II bo postal vaš najljubši mešalec/blender. Z njim si boste enostavno zmešali smoothie, omako ali juho. Z nastavkom za mletje Tribest Personal Blender enostavno zmelje tudi kavna zrna.
 
Preprosta funkcija ” PRITISNI IN MEŠAJ” traja le nekaj sekund, da svoje najljubše kombinacije zliješ neposredno v svoj kozarec ali skodelico.

Prenosni in kompakten strojček je opremljen s hladilnim ventilatorjem za zmerno mešanje, ki ščiti vaš motor. Priloženi dodatki in pokrovi za “to go” omogočajo hitro in enostavno uživanje svežih in zdravih mešanic na poti.

Sodelujete v naši nagradni igri in z malo sreče je lahko Tribest Personal Blender II vaš.
Vsestranski Tribest Personal Blender II bo postal vaš najljubši mešalec/blender. Z njim si boste enostavno zmešali smoothie, omako ali juho. Z nastavkom za mletje Tribest Personal Blender enostavno zmelje tudi kavna zrna.
 
Preprosta funkcija ” PRITISNI IN MEŠAJ” traja le nekaj sekund, da svoje najljubše kombinacije zliješ neposredno v svoj kozarec ali skodelico.

Prenosni in kompakten strojček je opremljen s hladilnim ventilatorjem za zmerno mešanje, ki ščiti vaš motor. Priloženi dodatki in pokrovi za “to go” omogočajo hitro in enostavno uživanje svežih in zdravih mešanic na poti.

Sodelujete v naši nagradni igri in z malo sreče je lahko Tribest Personal Blender II vaš.

“TRIBEST PERSONAL BLENDER GIVEAWAY”

SC PROJEKT, SIMON CERKVENIK S.P.

 1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre ” TRIBEST PERSONAL BLENDER GIVEAWAY ” (v nadaljevanju nagradna igra«) je podjetje SC PROJEKT, SIMON CERKVENIK S.P. Središka 4, 1000 Ljubljana, SI47411589 v nadaljevanju organizator«).

Nagradna igra ni v nobeni povezavi s Facebookom in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani družabnega omrežja Facebook. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni Facebook, ampak podjetje SC PROJEKT, SIMON CERKVENIK S.P., kot lastnik Facebook strani.

Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne Facebook. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.
Facebook se uporablja, kot platforma za komuniciranje nagradne igre.

 1. Posredovanje podatkov

Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov prodaja@barbarella-shop.si

 

 1. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Tribest, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od dne 03. 10. 2022 do dne 17. 10. 2022 do 12.00 ure na spletni trgovini www.barbarella-shop.si

 

 1. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. Nakup pri podjetju SC PROJEKT, SIMON CERKVENIK S.P. ni pogoj za sodelovanje. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma zunaj zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

 1. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da vpiše svoje ime, priimek in elektronski naslov in z oddajo teh podatkov sprejema te splošne pogoje.

 

 1. Izbor nagrajenca

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija v roku dveh (2) delovnih dni izžrebala enega (1) zmagovalca. Kot nagrado bo zmagovalec prejel Tribest Perslonal Blender II v rdeči barvi. Komisija, ki jo sestavljajo trije člani, bo žreb nagrajencev izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen.

Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki bo podpisan s strani vseh članov komisije in izpisan v enem izvodu ter se bo hranil na sedežu organizatorja eno leto od zapisa. 

 1. Nagrada

Organizator bo v nagradni igri podelil eno (1) nagrado, in sicer TRIBEST PERSONAL BLENDER II Vrednost nagradnega sklada znaša 149,95 EUR z DDV. 

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe. 

 1. Obveščanje in prevzem nagrade

Zmagovalec bo o nagradi obveščen najpozneje do 19. 10. 2022 na  oddani elektronski naslov.

Organizator bo zmagovalcu na njegov elektronski naslov hkrati z obvestilom o nagradi poslal tudi: – vprašalnik o osebnih podatkih (ime, priimek, naslov in davčna številka),

– obrazec »Izjava, da soglašam s prejemom nagrade«, ki ga morajo v primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, podpisati tudi njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki. V primeru, da se posamezen zmagovalec v roku 5-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Nagrajenec nagrado prevzame v poslovnih prostorih Barbarella studio in shop, na Središki ulici 4, 1000 Ljubljana ali se pošlje preko kurirske službe. 

Po prejemu podatkov, navedenih v 1. odstavku tega člena, bo organizator nagrajenca obvestil o načinu prevzema nagrade. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka ter uporabniškega imena na Instagram. 

 1. Obdavčitev nagrad

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve glavnih nagrad, ki so predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. V skladu z navedenim se strinjajo, da bodo v primeru, da bodo izžrebani kot glavni nagrajenci v tej nagradni igri, upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade (organizatorju nagradne igre) posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku petih (5) delovnih dni od objave nagrajencev. 

V kolikor nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. 

Organizator bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado (kot npr. stroške prevzema nagrade, prevoza, ipd.), nosi nagrajenec sam. 

 1. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Instagram in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 1. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili).

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

 

 1. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

– izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

– obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

– objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

– podelitve nagrad.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo elektronske naslove trajno izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradne igre.

Sodelujoči ima pravico do seznanitve z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov: prodaja@barbarella-shop.si

 1. Reševanje sporov

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. Končne določbe

S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na spletni strani www.barbarella-shop.si. Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na na spletni strani www.barbarella-shop.si

 

V Ljubljani, dne 03. 10. 2022